Koppeling metToggl

Over onze koppeling metToggl

Wat isToggl

Toggl is software gericht op tijdregistraties. Het biedt online tijd registraties en uitgebeide rapportages. Dit alles via mobile apps, desktop apps en via de website.

Mogelijkheden van een koppeling metToggl

Met een koppeling vanToggl zou je aan de volgende geautomatiseerde oplossingen kunnen denken:
Het starten van de timer;
Het wegschrijven van tijdregistraties;
Het ophalen van tijdregistraties;
Het bewerken van tijdregistraties.

Vragen?

Wil je weten wat alle mogelijkheden zijn, of zijn er nog andere vragen over onze koppeling metToggl? Neem contact met ons op.

Bekijk de lijst met koppelingen.